افتتاح خانه فرهنگ افغانستان در شهر هامبورگ

روز ۳۰ ماه نوامبر ۲۰۱۹ همگام است با افتتاح خانه فرهنگ افغانستان در شهر هامبورگ!
زمان: شنبه، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت 17:30
آدرس: Beerenweg 1D, 22761, Hamburg