درباره‌ی ما

آموزش و هم‌پذیری فرهنگی

کمک و پشتیبانی از افغان‌ها در زمینه‌ی Integration یا هم‌پذیری فرهنگی به جامعه‌ی آلمان

فرهنگ و هنر

برگزاری جشن‌ها و مراسم یادبود از مناسبت‌های ملی و بین‌المللی، فرهنگی و تاریخی، همایش‌ها و نشست‌های معلوماتی و کارگاه‌های مختلف

جامعه و سیاست

ما پلی میان بستر فرهنگی اصلی افغانستان و بدنه جدا مانده از آن (شهروندان بیرون از کشور) ایجاد می‌کنیم

دورنمای خانه‌ی فرهنگ افغانستان

در راستای اهداف و خطی مشئ اصلی خانه فرهنگ، این کانون همسو با تغییرات و نیازهای فرهنگی جامعه افغانستان (به ویژه نسل نو و جوان) در آینده نیز کماکان مسیر خویش را خواهد پیوست و از تمام ظرفیتهای انسانی، فکری و عملی موجود برای گسترش و نهادینه شدن ارزش‌های فرهنگی و تاریخی بهره خواهد برد. ازین رو خانه فرهنگ افغانستان، خانه مشترک تمام شهروندان افغانستان است که قلبشان هنوز برای افغانستانی آباد،آزاد و باثبات می‌تپد. براین اساس، اهداف دراز مدت مرکز ازین قرار است

  • خانه فرهنگ می‌تواند به مثابه پلی میان بستر فرهنگی اصلی(افغانستان) و بدنه جدا مانده از آن (مهاجران و شهروندان بیرون از کشور) شناخته شود.
  • خانه فرهنگ می‌تواند آیینه قدنمای افغانستان امروز و وضعیت فرهنگی جامعه به جهان امروز باشد و معرف ارزشهای فرهنگی افتخار آفرین ما به جهان
  • خانه فرهنگ می‌تواند زمینه ساز آشتی و وحدت فرهنگی میان اقوام مختلف افغانستان باشد.