کمک به خانواده های نیازمند

با توجه به هرچه بدتر شدن شرایط امنیتی و اقتصادی افغانستان خانه ی فرهنگ افغانستان کمپین کمک مالی را آغاز کرد که طی آن مبلغی جمع شده و این مبلغ با هماهنگی تیم کمکی در افغانستان به خانواده های نیازمند اعطا شده است.شما هم میتوانید با کمک مالی تان سهمی در کمتر کردن مشکلات نیازمندان آواره داشته باشید

نظرتان را بنویسید