تظاهرات در برلین

حق الحاق فامیل برای پناهندگان
سازمان هایی مدافع حقوق و فعالان جامعه یی مدنی پناهندگان چون ” فعالان مدنی الحاق خانودهایی اریتریا، کنشگران افغانستان-برلین، ایتلاف برلین-افغانستان؛ به یک گردهمایی و راهپیمایی در روز شنبه به تاریخ 12.11.2021 ساعت
10:00 پیش از چاشت در مقابل دفتر مرکزی حزب سوسیال دیموکرات آلمان؛ ولیبراند هاوس دعوت می نمایند. Wilhelmstraße 140, 10963 Berlin ما پناهندگان افغانستانی، ایریتریایی و سایر کشورها که سالهاست از فامیل ما به دور زندگی می نماییم. سالها انتظار کشیدن جهت دریافت وقت ملاقات در قونسلگری ها برای درخواست دادن پیوند خانواده، تقاضایی اسناد هایی که امکان تهیه آنها وجود ندارد، هزینه هایی هنگفت و در دست نیافت بودن نمایندگی های آلمانی برای خارجی ها، موانع بزرگی برای پویند خانواده به شمار می روند. بر علاوه اینها جنگ و نابسامانی ها در ایرتیریا و روی کار آمدن ط لبان در افغانستان روند پیوند خانواده ها را ناممکن ساخته است. این وضعیت غیر قابل تحمل و یک فاجعه ی حقوق بشری است. ما از سوسیایل دیموکرات ها، سبزها و آزاد لیبرال ها تقاضامندیم که در قراردادهای اتلافی شان به موضوع پیوندخانواده ها توجه جدی نموده و روند پوند خانواده ها را آسان و تسریع ببخشند. ما به گونه یی همگانی برای حصول “حق زندگی خانوادگی برای همه” ویزه هایی آنلاین و بدون اسناد پرانی و سریع، دادن درخواست هایی پیوند خانواده ها مستقیم به وزارت خاریجه و به همه ای نمایندگی هایی خاریجی آلمانی، نه تنها به کشورهای همسایه افغانستان و ایرتیریا بلکه به همه ی نمایندگی ها، برای دریافت حق الحاق خانواده برای اقامتی های بشردوستانه، گزینه هایی بدل برای اثبات نصبت فامیلی و تقبل هزینه ی پیوند خانواده ها توسط دولت آلمان؛ به جاده می رویم. بنا در تاریخ 12.11.2021 ساعت 10:00 پیش ازچاشت در مقابل ویلی براند هاس جمع شده و به سمت وزارت خاریجه و با یک توقف کوتاه در مقابل وزارت خانوداه راه پیمایی خواهیم نمود.
برگزارکنندگان:
Flüchtlingsrat Berlin, Etehad e.V., dem Beratungs- und
Betreuungszentrum für junge Flüchtlinge und Migrant*innen BBZ, Jugendliche ohne Grenzen, Seebrücke und PRO ASYL

 

 

 

 

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.پر کردن این فیلد ضروری است *