افتتاح خانه فرهنگ افغانستان در شهر هامبورگ

روز ۳۰ ماه نوامبر ۲۰۱۹ همگام است با افتتاح “خانه فرهنگ افغانستان” در شهر هامبورگ!

با دیدگان منتظر از شما دعوت می شود تا در این برنامه حضور به هم رسانده تا با کوله‌باری از امید و آرزو، با اتکا به دانش، تجربه و همکاری‌های شما به دور منظر این کار مهم، بیشتر و بیشتر امیدوار شویم.

از همین حال لطفا حضورتان را برایمان چشم روشنی دهید.

زمان: شنبه، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹
ساعت: 17:30
آدرس:

Beerenweg 1D,
22761, Hamburg

با اتوبوس ۳ از ایستگاه مرکزی ۱۴ دقیقه
شماره هماهنگی و تماس: 017641585060

نظرتان را بنویسید