افتتاح خانه فرهنگ افغانستان در شهر هامبورگ

روز ۳۰ ماه نوامبر ۲۰۱۹ همگام است با افتتاح خانه فرهنگ افغانستان در شهر هامبورگ!
زمان: شنبه، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت 17:30
آدرس: Beerenweg 1D, 22761, Hamburg

پلی از موسیقی به گفتگو

شکیب مصدق که بستر کار در افغانستان برایش سخت است، اینجا و در اروپا صدای عدالت خواهی شده و در اکثر برنامه های ضد جنگ و برای برابری و منع اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی شرکت می کند.