ما زبان‌های فارسی و آلمانی می‌آموزیم

بدین وسیله از تمام داوطبان و واجدان شرایط فراگیری و آموزش (زبان آلمانی و فارسی) دعوت می‌شود تا با ارائه‌ی طرح‌ها، نظریات و پیشنهادات‌شان در تسریع و اجرای این برنامه، خانه‌ی فرهنگ افغانستان را یاری رسانند. در پایان از شما درخواست می‌شود تا در صورت تمایل و علاقه با مسئولان خانه تماس گرفته و برای حضور در این نشست هماهنگی کنید.