بلاگ

پلی از موسیقی به گفتگو

شکیب مصدق که بستر کار در افغانستان برایش سخت است، اینجا و در اروپا صدای عدالت خواهی شده و در اکثر برنامه های ضد جنگ و برای برابری و منع اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی شرکت می کند.

سی سالگی خانه فرهنگ

عصر جمعه دوم ماه مارس سال دوهزار و هجده میلادی، برنامه‌ی باشکوهی به مناسبت سه دهه فعالیت «خانه‌ی فرهنگ افغانستان در برلین» سالن برگزار شد. برنامه از ساعت پنج عصر تا ساعت نه شب در دو بخش متنوع و مختلف ادامه داشت.